OVER ONS

 

De Stichting ZEEPAANZEE heeft ten doel:
Het ontplooien van (inter)culturele activiteiten in de gemeente Noordwijk, regionaal, landelijk en waar mogelijk internationaal; het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken:
Door het aanbieden van een gevarieerd en gespecialiseerd theater aanbod, uitgevoerd op en voor scholen, theaters en op binnen- en buitenlocaties van verschillende aard en samenleving. Podium voor toneel van 8 tot 80 jaar
- Om te ontdekken en te experimenteren in tekst, beweging en improvisatie.
- Om diversiteit in leeftijd en ervaring bij elkaar te brengen.
- Om bestaande en eigen, kleine en grote producties op de planken te brengen.
- Om educatieve theaterprogramma's te ontwikkelen en aan te bieden.
- Om door projecten in contact te komen met andere kunstenaars en organisaties in het vak.
- Om samen te werken met nieuwe doelgroepen en andere theaterdiciplines te ontmoeten.
- Om voor te bereiden op en te begeleiden naar vervolgopleidingen op toneel- en theatervakopleidingen.
- Om te ontwikkelen en te versterken door vakmanschap en een proffesioneel werkklimaat. Culturele ANBI status
Stichting ZEEPAANZEE Noordwijk RSIN: 8119.13.326
Correspondentieadres: Schiestraat 50 | 2201 AS | Noordwijk
E-mail: info@zeepaanzee.nl Bestuur & Organisatie
De bestuursleden zijn onbezoldigd Sponsoren & Subsidiegevers Archief jaarverslagen- en rekeningen Steun ZEEPAANZEE en word VRIND van de stichting voor maar slechts € 25,- per jaar. Neem contact met ons op als jij wilt meespelen of auditie wil doen voor onze producties Beleidsplan ZEEPAANZEE 2014 - 2019 Publicatie financiële jaarrekening 2016 Martine Zeeman
Artistiek leider Frans Bruinzeel
Voorzitter
Gerda van Kooten
Secretaris Hans vd Hoeven
Penningmeester
Jolanda Kersbergen
Coördinator vrijwilligers
Sander Houwaart
Webmaster & Social Media
Stephanie Kersbergen
Blog Publicatie financiële jaarrekening 2017 Jaarsverslag & activiteiten 2016 ZEEPAANZEE Nick Duindam
Programmeringscommissie Monique van Reisen
PR & TheaterHuisbeheer
Frans van Kouwen
Facilitair & Meedenker Sjaak Voorn
Decor & Onderhoud
Anja van der Lippe
Programmeringscommissie
Jaarsverslag & activiteiten 2014 ZEEPAANZEE Jaarsverslag & activiteiten 2015 ZEEPAANZEE Publicatie financiële jaarrekening 2014 Publicatie financiële jaarrekening 2015
 © 2015 - 2019 | ZEEPAANZEE | Martine Zeeman Theaterprodukties