OVER ONS

 

De Stichting ZEEPAANZEE heeft ten doel: Het ontplooien van (inter)culturele activiteiten in de gemeente Noordwijk, regionaal, landelijk en waar mogelijk internationaal; het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken: Door het aanbieden van een gevarieerd en gespecialiseerd theater aanbod, uitgevoerd op en voor scholen, theaters en op binnen- en buitenlocaties van verschillende aard en samenleving. Podium voor toneel van 8 tot 80 jaar - Om te ontdekken en te experimenteren in tekst, beweging en improvisatie. - Om diversiteit in leeftijd en ervaring bij elkaar te brengen. - Om bestaande en eigen, kleine en grote producties op de planken te brengen. - Om educatieve theaterprogramma's te ontwikkelen en aan te bieden. - Om door projecten in contact te komen met andere kunstenaars en organisaties in het vak. - Om samen te werken met nieuwe doelgroepen en andere theaterdiciplines te ontmoeten. - Om voor te bereiden op en te begeleiden naar vervolgopleidingen op toneel- en theatervakopleidingen. - Om te ontwikkelen en te versterken door vakmanschap en een professioneel werkklimaat. Culturele ANBI status Stichting ZEEPAANZEE Noordwijk RSIN: 8119.13.326 Correspondentieadres: Schiestraat 50 | 2201 AS | Noordwijk E-mail: info@zeepaanzee.nl Bestuur & Organisatie De bestuursleden zijn onbezoldigd Sponsoren & Subsidiegevers Steun ZEEPAANZEE en word VRIND van de stichting voor maar slechts € 25,- per jaar. Neem contact met ons op als jij wilt meespelen of auditie wil doen voor onze producties Beleidsplan ZEEPAANZEE 2014 - 2019 Martine Zeeman Artistiek leider Frans Bruinzeel Voorzitter
Gerda van Kooten Bestuurslid Hans v/d Hoeven Penningmeester
Sander Houwaart Webmaster & Social Media Publicatie financiële jaarrekening 2017 Frank Jonker Programmeringscommissie Frans van Kouwen Facilitair & Meedenker
Anja v/d Lippe Programmeringscommissie
Publicatie financiële jaarrekening 2018 Jaarsverslag & activiteiten 2018 ZEEPAANZEE
Marie José Fles Voorzitter
Nick Fleuren Prodcutieleider
Hermine Verburg Coördinator vrijwilligers Marielle v/d Meer Programmeringscommissie
Publicatie financiële jaarrekening 2019
 © 2020 | ZEEPAANZEE | Martine Zeeman Theaterprodukties